دوره جریان شناسی سیاسی... 654
ثبت نام دوره غیرحضوری سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)... 8 445
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم(تابستان 96)... 1 849
دوره جریان شناسی سیاسی تاریخ معاصر... 1 481
تمدید ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 95)... 6 076
ثبت نام کلاس های سیر مطالعاتی آثار شهید... 8 380
فرم انتقال از دوره حضوری به غیرحضوری-سطح3(مهر95)... 44
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 95)... 1 408
ثبت نام کلاس تفسیر(سوره مبارکه حمد) (بهمن 94)... 1 355
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 2 884
ثبت نام کلاس تفسیر (ادامه سوره مبارکه هود) (مهر 94)... 947
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 3 408
ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 94)... 4 061
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 94)... 2 952
ثبت نام کلاس تفسیر (ابتدای سوره مبارکه هود) (دی ماه 93)... 1 679
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 5 263
ثبت نام سطح 4 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 1 966
ثبت نام سطح 2 کلاس تفسیر (مهر ماه 93)... 1 719
دوره فشرده تفسیر سوره نور (تابستان 93)... 3 047

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین