ثبت نام کلاس تفسیر(ادامه سوره مبارکه بقره-مهر96)... 2 161
ثبت نام دوره سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)(دوره... 1 352
ثبت نام دوره غیرحضوری سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)... 4 104
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم(تابستان 96)... 1 738
دوره جریان شناسی سیاسی تاریخ معاصر... 1 284
تمدید ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 95)... 5 999
ثبت نام کلاس های سیر مطالعاتی آثار شهید... 7 854
فرم انتقال از دوره حضوری به غیرحضوری-سطح3(مهر95)... 43
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 95)... 1 389
ثبت نام کلاس تفسیر(سوره مبارکه حمد) (بهمن 94)... 1 324
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 2 822
ثبت نام کلاس تفسیر (ادامه سوره مبارکه هود) (مهر 94)... 914
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره)-ویژه... 3 186
ثبت نام دوره غیرحضوری(مهر ماه 94)... 3 844
دوره فشرده تفسیر قرآن کریم (تابستان 94)... 2 900
ثبت نام کلاس تفسیر (ابتدای سوره مبارکه هود) (دی ماه 93)... 1 644
ثبت نام سطح 1 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 5 035
ثبت نام سطح 4 سیرمطالعاتی شهید مطهری(ره) (مهر ماه 93)... 1 899
ثبت نام سطح 2 کلاس تفسیر (مهر ماه 93)... 1 642
دوره فشرده تفسیر سوره نور (تابستان 93)... 2 990

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین