اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت... 313
نقش رهبری در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی... 372
نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 201
مقوله نظارت، در فقه شیعه و ظهور آن در نظام حقوقی ایران... 201
مطلقه بودن در ولایت فقیه و تضمین مردم‌سالاری... 300
سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و... 669
سازوکارهاي اجراي قاعده‌ي «التعزير لکل عمل محرم»... 316
حقوق و اخلاق، از تلاقي تا تفاهم... 207
حجاب در كشاكش حريم خصوصي و حقوق عمومي... 300
تحليل فقهي معافيت قتل در فراش... 570
تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با... 163
اهداف اجرای حدود و تعزیرات در کلام فقهاء و مکانیزم حل... 293
افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق... 159
مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام... 492
مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب... 329
مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی... 381
مانع يا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به... 363
اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن... 347
سازمان یافتگي جرایم در آیینۀ فقه... 342
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش... 428
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي... 423

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین