برنامه مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)

سطح یک (شانزده جلسه) :

.

1-آزادی معنوی :

 • جلسه اول: آزادی معنوی ( فصل اول)
 • جلسه دوم: عبادت و دعا ( فصل دوم)
 • جلسه سوم: توبه ( فصل سوم)
 • جلسه چهارم: هجرت و جهاد، بزرگی و بزرگواری روح ( فصل چهارم و پنجم)

.

2-سیری در سیره نبوی:

 • جلسه پنجم: پیشگفتار، معنی سیره و انواع آن، منطق عملی ثابت، سیره و نسبیت اخلاق
 • جلسه ششم: کیفیت استخدام وسیله، پاسخ به دو پرسش، سیره نبوی و گسترش سریع اسلام

.

3- جاذبه و دافعه علی علیه السلام:

 • جلسه هفتم: مقدمه، نیروی جاذبه علی علیه السلام
 • جلسه هشتم: نیروی دافعه علی علیه السلام

.

4- سیری در سیره ائمه اطهار:

 • جلسه نهم: صلح امام حسن علیه السلام (1) و (2)
 • جلسه دهم: امام صادق علیه السلام و مساله خلافت (1) و (2)، مساله ولایتعهد امام رضاعلیه السلام (1) و (2)

.

5- حماسه حسینی( جلد 1) :

 • جلسه یازدهم: تحلیل واقعه عاشورا (فصل 4)
 • جلسه دوازدهم: شعارهای عاشورا (فصل 5)، حماسه حسینی( فصل 1)
 • جلسه سیزدهم: ماهیت قیام حسینی(فصل 3)، عنصر امر به معروف ونهی از منکر (فصل 6)
 • جلسه چهاردهم: عنصر تبلیغ در نهضت حسینی (فصل 7)
 • جلسه پانزدهم: تحریفات در واقعه تاریخی کربلا (فصل 2)

.

6- قیام وانقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف :

 • جلسه شانزدهم: کل کتاب ( غیر از مباحث "بینش دیالکتیکی یا ابزاری تاریخ تا ابتداي دو تلقي از انسان" و "مقاله شهيد")

.

.

سطح دو (سیزده جلسه):

.

1- ده گفتار:

 • جلسه اول: تقوا(1) و (2)،
 • جلسه دوم: امر به معروف و نهی از منکر
 • جلسه سوم: اصل اجتهاد در اسلام
 • جلسه چهارم: احیای فکر دینی، فریضه علم
 • جلسه پنجم: رهبری نسل جوان، خطابه و منبر(1) و(2)

.

2- پانزده گفتار:

 • جلسه ششم: غدیر و خطری که مسلمین را از داخل تهدید می کرد، مساله نفاق
 • جلسه هفتم: دفاع از 13، لزوم تعظیم شعائر اسلامی(1) و(2)
 • جلسه هشتم: جستجوی حقیقت، روابط بین الملل اسلامی

 .

3- بیست گفتار:

 • جلسه نهم: عدالت از نظر علی علیه السلام( فصل1)،اصل عدل در اسلام( فصل2)، مبانی اولیه حقوق از نظر اسلام(فصل3)
 • جلسه دهم: نظر اسلام درباره علم(فصل12)،قرآن و مساله تفکر(فصل16)،دستگاه ادراکی بشر(فصل19)، انکارهای بیجا(فصل20)

.

4- هدف زندگی:

 • جلسه یازدهم: کل مقاله

 .

5- مقاله تکامل اجتماعی انسان در کتاب نبرد حق و باطل:

 • جلسه دوازدهم: کل مقاله

 .

6- انسان کامل:

 • جلسه سیزدهم: کل کتاب

.

.

سطح سه (سیزده جلسه):

 .

1- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب :

 • جلسه اول: علاقه جنسی یا گناه ذاتی در جهان قدیم، اخلاق جنسی
 • جلسه دوم: آشفتگی غرایز و میلها، انضباط جنسی، غریزه عشق، عشق و عفت

 .

2- نظام حقوق زن در اسلام:

 • جلسه سوم: پیشگفتار،مقام انسانی زن از نظر قرآن (بخش5)
 • جلسه چهارم: مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (بخش6)، تفاوت های زن و مرد (بخش7)
 • جلسه پنجم: زن و استقلال اجتماعی (بخش3)
 • جلسه ششم: خواستگاری و نامزدی (بخش1)، مهر و نفقه (بخش8)
 • جلسه هفتم: مساله ارث (بخش9)
 • جلسه هشتم: ازدواج موقت (بخش2)
 • جلسه نهم: تعدد زوجات (بخش11)
 • جلسه دهم: حق طلاق (بخش10)

.

3- مساله حجاب:

 • جلسه یازدهم: تاریخچه حجاب ( بخش اول)، فلسفه پوشش در اسلام ( بخش سوم)
 • جلسه دوازدهم: علت پیدا شدن حجاب( بخش دوم)، ایرادها واشکال ها ( بخش چهارم)
 • جلسه سیزدهم: حجاب اسلامی ( بخش پنجم)

.

.

سطح چهار (سیزده جلسه):

.

1- خدمات متقابل اسلام و ایران:

 • جلسه اول: اسلام از نظر ملیت ایرانی( بخش اول)
 • جلسه دوم: خدمات اسلام به ایران ( بخش دوم)

 .

2- نهضت های اسلامی در صد سال اخیر:

 • جلسه سوم: کل کتاب

.

3- آینده انقلاب اسلامی:

 • جلسه چهارم: ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی ایران،نقش زنان در جمهوری اسلامی ( بخش چهارم)، اهداف روحانیت در مبارزات ( بخش اول)
 • جلسه پنجم: مفهوم آزادی عقیده ( بخش دوم)، جمهوری اسلامی ( بخش پنجم)، عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی، معنویت در انقلاب اسلامی، روحانیت و انقلاب اسلامی، وظایف حوزه های علمیه، آزادی عقیده ( بخش چهارم)

.

4- ولاءها و ولایت ها :

 • جلسه ششم: کل کتاب

.

5- کتاب جهاد و مقاله شهید ( ضمیمه کتاب قیام وانقلاب مهدی(عج)):

 • جلسه هفتم: کل کتاب، کل مقاله

.

6- ختم نبوت :

 • جلسه هشتم: کل کتاب

 .

7- اسلام و نیازهای زمان( جلد 1 و2) :

 • جلسه نهم: مقدمه، مقنضیات زمان،علت تغییر مقتضیات زمان ها، دو نوع تغییر در زمان، بررسی نظریه نسبیت اخلاق، آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟، نسبیت آداب
 • جلسه دهم: عبادت وپرستش نیاز ثابت انسان، نظریه نسبیت عدالت، رد نظریه نسبیت عدالت، جبر زمان و مساله عدالت، جبر تاریخ از دو دیدگاه، نیروی محرک تاریخ چیست؟، نظریه جبر اقتصادی تاریخ و بررسی آن
 • جلسه یازدهم: اجتهاد و نفقه در دین، قاعده ملازمه، علی علیه السلام شخصیت همیشه تابان، طرح اشکال و پاسخ اجمالی، مقام عقل در استنباط احکام اسلامی، آیا اجتهاد نسبی است؟
 • جلسه دوازدهم: جامعه در حال رشد، افراط و تفریط ها، راه میانه، عقل وراه اعتدال، خوارج، عوامل تصفیه فکر اسلامی، اخبارگیری، مشروطیت، شئون پیامبر صلی الله و علیه وآله وسلم رسالت و قضاوت و حکومت
 • جلسه سیزدهم: ادامه تدریس

.

.

سطح پنج (پانزده جلسه):

.

1-نبرد حق و باطل:

 • جلسه اول: کل کتاب ( غیراز ضمیمه تکامل اجتماعی انسان)

.

2- امدادهای غیبی در زندگی بشر:

 • جلسه دوم: کل کتاب

.

3- علل گرایش به مادیگری:

 • جلسه سوم: کل کتاب ( غیر از نارسایی مفاهیم فلسفی غرب)

.

4- جامعه و تاریخ:

 • جلسه چهارم: جامعه
 • جلسه پنجم: تاریخ

.

5- فطرت:

 • جلسه ششم: کل کتاب

.

6- تعلیم وتربیت در اسلام:

 • جلسه هفتم: کل کتاب

.

7- فلسفه اخلاق:

 • جلسه هشتم: اخلاق چیست؟، فعل طبیعی و فعل اخلاقی، نظریه عاطفی و نظریه فلاسفه اسلامی، نظریه وجدانی، نظریه زیبایی، نظریه پرستش
 • جلسه نهم: از ابتدای اخلاق اسلامی تا انتهای کتاب

.

8- مساله شناخت:

 • جلسه دهم: کل کتاب

.

9- انسان و سرنوشت:

 • جلسه یازدهم: کل کتاب

.

10- عدل الهی:

 • جلسه دوازدهم: مقدمه، معنا و اهمیت عدل (بخش اول)، وجود تبعیض (بخش سوم)
 • جلسه سیزدهم: وجود شرور ( بخش چهارم و پنجم)، عدم تناسب اخروی با جرم دنیوی (بخش هفتم)
 • جلسه چهاردهم: شفاعت (بخش هشتم)، عمل خیر غیرمسلمان (بخش نهم)

.

11- امامت و رهبری:

 • جلسه پانزدهم: کل کتاب

 

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین