زندگینامه تفصیلی

زندگینامه تفصیلی


باسمه تعالي

سوابق علمي، پژوهشي و اجرايي دكتر علي غلامي

 

الف: سوابق تحصيلي و علمي

- دبيرستان: رشته‌ي‌ علوم و معارف اسلامي،‌ دبيرستان شهيد مطهري(ره) مشهد (دانش‌آموخته‌ي‌ سال 1373).

- دانشگاه: دانش‌آموخته‌ي‌ دوره کارشناسي ارشد پيوسته‌ي‌‌ دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" با معدل کارشناسي 83/46، معدل کارشناسي ارشد 89/03 و معدل دکتري 92/59.

- عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مرداد 1381 تاکنون.

- دانشجوي ممتاز و نفر اول دوره‌ي‌ دکتري رشته‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام."

- نگارش پايان‌نامه‌ي‌ کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي ماده‌ي 630 قانون مجازات اسلامي" و رساله‌ي‌ دکتري با عنوان "سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم عليه اخلاق حسنه با تاکيد بر فقه اماميه."

- تحصيلات حوزوي در حد سطح در فقه و اصول.

- آشنايي با زبان‌هاي عربي و فرانسه.

- مطالعات جنبي در حوزه‌هاي اعتقادي در حد کتب شهيد مطهري(ره) و انديشمندان معاصر، تفسير الميزان، جايگاه و حقوق زن در اسلام و غرب، حجاب و عفاف، ‌حکومت اسلامي و مباحث ولايت فقيه.

ب : سوابق آموزشي(تدريس)

- دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" نيمسال اول سال تحصيلي 80 - 1379، درس ادبيات عرب جهت دانشجويان خارجي.

- دانشگاه علوم و فنون فارابي، نيمسال اول سال تحصيلي 81 – 1380، درس آشنايي با قرآن.

- مدرسه‌ عالي شهيد مطهري(ره)، نيمسال اول سال تحصيلي 82 – 1381، درس سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از نيمسال اول سال تحصيلي 82 – 1381 تاکنون، دروس انديشه‌ي‌ اسلامي (1)‌، (2) ‌و (3)، تدبر و تفسير قرآن کريم (1)، ‌(2)، (3)، (4) و ‌(5)، تدبير زندگي (1)، حقوق جزاي عمومي(1)، (2)، (3) و (4)، حقوق جزاي اختصاصي(3) و سمينار.

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌ي‌ پرستاري و مامايي از نيمسال دوم سال تحصيلي 84 – 1383 تا نيمسال دوم 85 ـ 84 دروس انديشه‌ اسلامي(1)، (2) و (3).

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، دانشکده‌ي‌ علوم پزشکي از نيمسال دوم سال تحصيلي 85 – 1384 تا نيمسال دوم 86-85 دروس انديشه‌‌ي اسلامي (1)، (2) ‌و (3).

- دانشکده‌‌ي علوم حديث شهرري از نيمسال دوم سال تحصيلي 84 – 1383 تا نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85 دروس انديشه‌ي‌ اسلامي(1)‌، (2) ‌و (3).

- دانشگاه الزهرا "سلام الله عليها" از نيمسال دوم سال تحصيلي86 - 1385 تا خرداد 1390 دروس انديشه‌ي‌ اسلامي(1)‌، (2) ‌و (3).

- کانون انديشه‌ي‌ جوان از شهريور 1386 تا شهريور 1388، دوره‌ي‌ مطالعات زنان در اسلام و فمينيسم.

- مجتمع آموزشي مشکات از مهرماه 1386 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره) و تفسير قرآن کريم.

- شرکت سازه‌گستر سايپا از مرداد 1388 اسفند 1389، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- سازمان بسيج دانشجويي از مهر 1388 تا خرداد 1380، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- مديران، معاونان و معلمين مجتمع آموزشي امام صادق "عليه‌السلام" در تير 1389، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

_ تدريس مباحث مطالعات زنان از ديدگاه اسلام در دوره‌ي‌ طرح ملي تربيت مربي مطهره در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي، قزوين، گلستان و فارس از طرف وزارت کشور در تابستان 1387.

- تدريس مباحث جايگاه و حقوق زن در جمع مديران کل بانوان، مشاورين استانداران و فرمانداران و مديران فرهنگي استان‌ها در زمستان 1387 در قم.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب در جمع مبلغين اعزامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به خارج از کشور در تابستان 1388.

- تدريس مباحث جايگاه و حقوق زن جهت بانوان نخبه‌ي‌ بوکان و شاهين‌دژ در تيرماه 1388.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب در جمع مديران و معلمان ديني مدارس راهنمايي شهرستان سمنان در خرداد 1389.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1000 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در مرداد و شهريور 1389 (دورة اول طرح طليعه‌ي‌ حکمت).

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌‌ي داروسازي از نيمسال اول سال تحصيلي 90 – 1389 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- تدريس مباحث مربوط به جايگاه و حقوق زن در اسلام و غرب جهت مسئولان سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده در سازمان ملي جوانان به دعوت مجمع دادانديشي زنان مسلمان در آذر و دي‌ 1389.

- تدريس مباحثي از کتب شهيد مطهري(ره) جهت مربيان بسيج در دوره‌ي‌ طرح شجره‌ي طيبه‌ي‌ صالحين در استان‌ قم از طرف نيروي مقاومت بسيج در اسفند 1389.

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1700 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در تير، مرداد و شهريور 1390 (دورة دوم طرح طليعه‌ي حکمت).

- دانشگاه تهران، ‌دانشکده‌ي‌ پزشكي از نيمسال اول سال تحصيلي 91 – 1390 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- كارگاه مسايل زنان و دختران جهت مديران سازمان‌هاي مردم‌نهاد سراسر كشور در آذر 1390 در مشهد.

- تدريس حقوق جزاي عمومي(1) كارشناسي ارشد در واحد علوم و تحقيقات اهواز در نيمسال اول سال تحصيلي 1391-1390.

- دانشگاه شهيد بهشتي(ره)، ‌دانشکده‌‌ي پرستاري از نيمسال اول سال تحصيلي 91 – 1390 تاکنون، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره).

- تدريس مباحث جنبش زنان در اسلام و غرب جهت 1600 نفر از دانشجويان بسيجي سراسر کشور در تير و مرداد 1391 (دورة سوم طرح طليعه‌ي حکمت).

- تدريس مباحث تکميلي سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره) جهت دانشجويان بسيجي سراسر کشور در مرداد 1392 (دورة چهارم طرح طليعه‌ي حکمت).

ج : سوابق اجرايي

_ جانشين اداره‌ي گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1379 تا 1381.

_ مصاحبه‌گر گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1380 تا 1384.

_ کارشناس حل اختلاف گزينش دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1382 تا 1384.

- مدير دفتر مشاوره‌ي‌ آموزشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مرداد 1381 تا شهريور 1382.

- مدير اداره‌ي‌ پذيرش و دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مهر 1382 تا شهريور 1383.

- مدير اداره‌ي‌ خدمات آموزشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از مهر 1383 تا بهمن 1384.

- دبير کمسيون‌هاي آموزشي، غيبت و موارد خاص دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" در سال‌هاي 1381 تا 1384.

- عضو شوراي فرهنگي و دانشجويي، آموزش و تحصيلات تکميلي و طرح و برنامه‌ دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از سال 1382 تاکنون بصورت متناوب.

- معاون آموزشي دانشکده‌ي‌ معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از بهمن 1384 تا ارديبهشت 1392.

- عضو کميته‌ي علوم انساني بنياد ملي نخبگان از مهر 1391 تاکنون.

- رييس دانشکده‌ي‌ معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام" از خرداد 1392 تاکنون.

 

د : سوابق پژوهشي

1- كتب

-" مساله‌ي حجاب در غرب (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)" به سفارش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

-"عوامل مانع مسئوليت کيفري" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

-" از اخلاق حسنه تا امنيت اخلاقي" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

-" مساله‌ي حجاب در جمهوري اسلامي ايران (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام".

-"حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران" به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام". (در نوبت چاپ)

- ترجمه‌ي کتابي با عنوان "Law and Society " با همکاري دانشجويان. به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق "عليه‌السلام". (در نوبت چاپ)

2- مقالات

- "تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با نگاهی به سياست جنايی اسلام" در مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 30.

- "سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و تحليل آن" در مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 3.

-"نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش با نگاهي به لايحه‌ي مجازات اسلامي" در مجله‌‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره‌ي 1 سال چهل و پنجم.

-"مفهوم، ماهيت و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام" در مجله‌ي بررسيهاي حقوق عمومي، شماره‌ي 3.

-- "افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق" در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 32.

-"حجاب در کشاکش حريم خصوصي و حقوق عمومي" در مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 4.

-"حكومت اسلامي و چرايي برخورد با بدحجابي" در نوبت چاپ مجله‌ي بررسيهاي حقوق عمومي.

- "حقوق و اخلاق؛ از تلاقي تا تفاهم " در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 34.

- "نظارت در فقه شيعه و ظهور آن در نظام حقوقي ايران" در مجله‌ي پژوهش‌هاي فقهي- حقوقي، شماره‌ي 1.

--"اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت" در مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 35.

-"رابطه‌ي‌ ‌تحريم و تجريم در پرتو قاعده‌ "التعزير لكل عمل محرم" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ حقوق اسلامي.

-"سازمان‌يافتگي جرايم در آيينه‌ي فقه" در نوبت چاپ مجله‌‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي.

-"مانع يا رافع بودن عواملي چون صغر نسبت به مسئوليت كيفري" در مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 37.

-"اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و عوامل نقض يا تحديد آن" مجله‌ي‌ دانش انتظامي، شماره‌ي 60.

-"مصاديق جرايم با انگيزه‌های مذهبی" در نوبت چاپ شماره‌ي 39 مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق).

-"مبارزه با پولشويي در قوانين ايران و اسناد بين‌المللي" در مجله‌ي‌ مطالعات اقتصاد اسلامي، شماره‌ي 7.

-"سازوكارهاي اجراي قاعده‌ي‌ "التعزير لكل عمل محرم"" در مجله‌ي‌ فقه و حقوق اسلامي، شماره‌ي 3.

-"تحليل فقهي معافيت قتل در فراش" در مجله‌ي‌ فقه اهلبيت "عليهم‌السلام" شماره‌ي 71-70.

-" نقش رهبري در نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني" در مجله‌ي پژوهش‌هاي فقهي- حقوقي، شماره‌ي 2.

-"اهداف اجراي حدود و تعزيرات در کلام فقها و شيوه حل تلاقي آن" در نوبت چاپ مجله‌ي‌ فقه اهلبيت "عليهم‌السلام".

- مطالعه‌ي تطبيقي اوصاف، اختيارات و وظایف رهبری در نهج‌البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نوبت چاپ مجله‌ي رهيافت انقلاب اسلامي.

-"بررسي حقوق و تکاليف مختص جوانان در منابع ديني و قوانين موضوعه" در مجموعه مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ اسلامي.

-"زن مسلمان، توسعه‌‌ي پايدار و خانواده‌ي‌ متعالي" جهت مجموعه مقالات برنامه‌ي پنجم توسعه.

3- متفرقه

- عضو و مسئول بخش حقوق جزاي گروه سه‌نفره‌ي‌ تدوين "لايحه‌ي مجازات اسلامي" در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

- عضو گروه سه نفره‌ي‌ پروژه‌ي "بررسي دلايل اطاله‌‌ي دادرسي در نظام قضايي ايران" به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام.

- تهيه‌ي گزارش "حمايت كيفري از اخلاق در حقوق ايران" به سفارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

- نگارش مدخل "امنيت اخلاقي" جهت دايره المعارف حقوق عمومي.

- چاپ يادداشتي تحت عنوان "جرم و جامعه" در نشريه‌ي‌ حقوق شهروندي.

- چاپ يادداشتي تحت عنوان "منع تعدد زوجات، ظلم به زنان" در روزنامه‌ي‌ ايران.

- داور مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي در آبان 1387.

- داور مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ي اسلامي در اسفند 1389.

- نگارش تحقيقاتي با عنوان ارتداد، بازتعريف جرم در نظام حقوقي رومي – ژرمني و آثار حقوقي آن، ‌پيشگيري از وقوع جرم در قرآن و سنت، ترجمه بخش‌هايي از کتاب حقوق جزاي جديد فرانسه، حکومت اسلامي؛ امنيت اخلاقي؛ فساد و افساد.

- دارنده‌ي مقاله‌ برتر دوره‌‌ي دکتري رشته‌‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي.

- عضو شوراي ‌علمي همايش ملي پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)، 1391.

- عضو کميته‌ي ‌علمي کنفرانس ملي سياست کيفري ايران در قبال بزهکاري و بزه‌ديدگي کودکان و نوجوانان، 1392.

و : پايان‌نامه‌ها

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "فرقه‌گرايي، انحرافات اجتماعي و فرايند جرم‌انگاري آن" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "ادله‌ي اثبات جرايم جنسي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "ختنه‌ی زنان در ايران و ضرورت حمايت‌های کيفری در قبال آن" در دانشگاه شهيد باهنر(ره) کرمان.

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سن مسئوليت کيفری در حقوق ايران و انگلستان" در دانشگاه شهيد باهنر(ره) کرمان.

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سيماي جنايي شهرستان کرمان در حوزه‌ي جرايم ايراد ضرب و جرح عمدي" در دانشگاه شهيد باهنر(ره) کرمان.

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "جرم‌انگاري رفتارهاي نابهنجار اقتصادي پس از انقلاب" در دانشگاه شهيد باهنر(ره) کرمان.

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مخل نظام اقتصادي با مطالعه‌ي موردي پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "سياست تقنيني ايران در قبال مجازات‌هاي حدي با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي" در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "اضطرار در قتل عمد در حقوق جزاي ايران و آمريكا" در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- راهنمايي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران و آمريكا با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي " در واحد علوم و تحقيقات همدان. (در حال نگارش).

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان" تحليل جرم‌شناختي جرايم با انگيزه‌ي مذهبي" در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "مباني مجازات‌هاي بازدارنده و تعزيرات و ملاك تفاوت آنها با تاكيد بر لايحه مجازات اسلامي " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" (در حال نگارش).

- مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "تحليل مباني نقلي كتاب عدل الهي شهيد مطهري(ره)" در دانشگاه الزهراء"سلام الله عليها".

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي فقهي حقوقي جرم محاربه و افساد في‌الارض و امکان‌سنجي تطبيق آن بر مصاديق جديد" در دانشگاه آزاد اسلامي تاکستان.

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "تحليل فقهي اقتصادي عملکرد بانک‌هاي ايران در اجراي عقد مضاربه " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

- داوري پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد با عنوان "رعايت کرامت انساني در تعيين و اجراي کيفر از منظر اسلام و حقوق بشر " در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام".

 

ز : سوابق فرهنگي_ اجتماعي

- عضويت در بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" از سال 1373 تا 1380 و مسؤل هيات ميثاق با شهداي دانشگاه.

- راه‌اندازي طرح مطالعاتي بينش مطهر(سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره)) در 150 مرکز در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، حوزه‌هاي علميه و مراکز فرهنگي استان تهران و تسري آن به ساير استان‌ها.

- مسئوليت علمي راه‌اندازي طرح مطالعاتي تمهيد با محوريت آثار شهيد مطهري(ره) در سازمان بسيج دانشجويي.

-مدير مسئول نشريه‌ي‌ سراج منير متعلق به طرح مطالعاتي بينش مطهر.

-سخنراني درباره‌ي‌ عوامل تحکيم و تهديد خانواده در جمع مديران کل اجتماعي استان‌ها در وزارت کشور در ارديبهشت 1388.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات عقيدتي و سياسي در مجتمع فرزانگان استان قزوين در خرداد 1388.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روش‌هاي تربيت ديني در جمع معلمان استان قزوين در خرداد 1388.

-سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه، انتخابات و شبهات آن در سازمان بسيج دانشجويي در مهر 1388.

-سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد لوازم نقش‌آفريني زن در جامعه در همايش زن و خانواده در شهرستان ماکو در دي 1388.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تعليم و تربيت نوجوانان در جمع بانوان نخبه‌ي‌ شهرستان اروميه در دي 1388.

-سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مهارت‌هاي انتخاب همسر در جمع دانشجويان شهرستان اروميه در دي 1388.

-سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌‌ي پسر و دختر در جمع دانشجويان شهرستان بردسير در اسفند 1388.

-سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تعليم و تربيت نوجوانان در جمع معلمان و مديران شهرستان بردسير در اسفند 1388.

- سخنراني در مورد روش‌هاي تحکيم بنيان عقيدتي در خانواده در کارگروه زن و خانواده‌ استانداري سمنان در ارديبهشت 1389.

- سخنراني در مورد ضرورت و روش‌هاي آموزش عقيدتي در اجتماع بزرگ فرهنگيان استان سمنان در ارديبهشت 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد چيستي، چرايي و چگونگي طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره) در جمع دانشجويان شهرستان جيرفت در ارديبهشت 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ضرورت تشکيل حلقه‌هاي مطالعاتي عقيدتي در جمع بانوان نخبه‌‌ي شهرستان کرمان در ارديبهشت 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد کتاب مساله‌ي‌ حجاب شهيد مطهري(ره) در دانشگاه آزاد شهرري در خرداد 1389.

- مناظره با خانم دکتر فاطمه راکعي تحت عنوان "حجاب انتخاب من يا انتخاب ديگران براي من؟" در دانشگاه صنعتي شريف در خرداد 1389.

- سخنراني در مورد الزامات حضور زن در جامعه در جمع بانوان ادارات و سازمان‌هاي شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌ي‌ حکومت اسلامي و پوشش در دانشگاه پيام نور شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

- سخنراني در مورد روش‌هاي تحکيم حجاب و عفاف در خانواده در اجتماع بزرگ بانوان شهرستان مهدي‌شهر در خرداد 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه در دانشکده‌‌ي علوم پزشکي دانشگاه آزاد تهران در مرداد 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد کارکردها و موانع ازدواج در دانشگاه پيام نور شهرستان اردکان در مهر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد رابطه‌‌ي پسر و دختر در دانشگاه پيام نور شهرستان خوراسگان در مهر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مسايل سياسي روز در دانشگاه پيام نور شهرستان اصفهان در مهر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشگاه شيخ بهايي شهرستان اصفهان در مهر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد مباني حکومت اسلامي و ولايت فقيه در دانشگاه صنعتي شهرستان اصفهان در مهر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه شهرستان زابل در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در جمع اساتيد دانشگاه شهرستان زابل در مورد آزادانديشي در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه پيام نور شهرستان بوشهر در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشکده‌ي پزشکي شهرستان بوشهر در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد انتخاب همسر در دانشکده‌ي کشاورزي شهرستان دشتستان در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد شبهات حقوق زن در دانشگاه پيام نور شهرستان برازجان در آبان 1389.

- نقد و پرسش و پاسخ در مورد فيلم سنگسار ثريا در دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر در آبان 1389.

- نقد و پرسش و پاسخ در مورد فيلم سنگسار ثريا در دانشگاه خليج فارس شهرستان بوشهر در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد حجاب و عفاف در دانشکده‌ي کشاورزي شهرستان کرج در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه علامه‌ي طباطبايي شهرستان تهران در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روابط پسر و دختر و همسرگزيني در دانشگاه شهرستان قشم در آبان 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه علوم پزشکي شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه پيام نور شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه وليعصر(عج) شهرستان رفسنجان در آذر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد برابري زن و مرد در جنبش فمينيسم در دانشگاه شهرستان بابلسر در آذر 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تبيين و شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه علوم پزشکي ايران در دي 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد تبيين و شبهات موضوع ولايت فقيه در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در بهمن 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد حجاب و عفاف در جمع فعالان بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در اسفند 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ضرورت نهضت علمي در دانشکده‌ي علوم پزشکي دانشگاه تهران در اسفند 1389.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌ي علوم و فنون قرآني استان تهران در فروردين 1390.

- شركت در برنامه‌ي تلويزيوني گره با موضوع "حضرت زهرا "سلام الله عليها" به عنوان منتقد اجتماعي" در خرداد 1390.

- شركت در 4 نوبت برنامه‌ي تلويزيوني سيماي خانواده با موضوع "عفاف، حجاب و شبهات آن" در آبان 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌ي‌ روان‌شناسي دانشگاه تهران در آبان 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه شهيد رجايي(ره) تهران در آبان 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يار آسماني در دانشكده‌ي‌ اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آبان 1390.

- سخنراني در همايش عقل دقيق و قلب رقيق امام حسين"عليه‌السلام" در دانشكده‌ي پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آذر 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد روابط پسر و دختر در دانشكده‌‌ي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آذر 1390.

- مناظره با آقاي دکتر صادق زيباكلام (6جلسه) با موضوع "ولايت فقيه" در شبكه‌ي راديويي گفتگو در آذر 1390.

- شركت در برنامه‌ي‌ تلويزيوني ارديبهشت (3جلسه) با موضوع "رابطه‌ي حجاب و عفاف و مدگرايي در دين" در دي 1390.

- برگزاري كارگاه نيم‌روزه‌ي مد و مدگرايي جهت نخبگان حوزه‌ي زنان در دانشكده‌ي صدا و سيما در دي 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد زن و انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ريشه‌هاي شكل‌گيري انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد افق تمدني انقلاب اسلامي در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

- پرسش و پاسخ در مورد حكومت اسلامي (2جلسه) در مدرسه‌ي پريزاد حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1390.

- شركت در برنامه‌ي شبكه‌ي استاني خراسان رضوي (2جلسه) با موضوعات جايگاه زن و انتخابات در بهمن 1390.

- مناظره با آقاي دکتر مصطفي كواكبيان (2جلسه) با موضوع "مشروعيت ولايت فقيه" در شبكه‌ي راديويي گفتگو در دي 1390.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشکده‌‌ي تغذيه‌ي دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ارديبهشت 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يك‌روزه‌ي ولايت فقيه (مباني، دلايل، شبهات و شخصيت‌شناسي) در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ارديبهشت 1391.

- پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع دانشجويان در سازمان بسيج دانشجويي در خرداد 1391.

- پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع دانشجويان شركت‌كننده در طرح ولايت در مرداد 1391.

- پخش و نقد مستند "خط و نشان رهبر"(پخش‌شده ازBBC) در جمع غديرپژوهان در نمايشگاه قرآن در مرداد 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد بايسته‌هاي عقيدتي جوانان در دانشگاه صنعتي شريف در مرداد 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ولايت فقيه (مباني، دلايل، شبهات و شخصيت‌شناسي) در مجتمع آموزشي روشنگر در مرداد 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد ملاک‌هاي همسرگزيني در دانشگاه صنعتي اروميه در آبان 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد جايگاه مردم در شکل‌گيري حکومت ديني در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد جايگاه مردم در تداوم حکومت ديني در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد انقلاب اسلامي مظهر راستين مردمسالاري در حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1391.

- پرسش و پاسخ در مورد حكومت اسلامي (3جلسه) در مدرسه‌ي پريزاد حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يار آسماني در دانشگاه الزهرا(سلام الله عليها) در اسفند 1391.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در مورد بايسته‌هاي روابط بين‌الملل در دهه‌ي پيشرفت و عدالت در دانشگاه علوم اسلامي رضوي"عليه‌السلام" در ارديبهشت 1392.

- سخنراني در همايش ملي بازخواني فقهي- حقوقي نظام قضايي با موضوع موانع عدالت کيفري با تاکيد بر نقش قوه‌ي قضائيه در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در ارديبهشت 1392.

- سخنراني در مورد جايگاه مردم در تداوم حکومت ديني در جمع مبلغين حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در خرداد 1392.

- سخنراني با موضوع بايسته‌هاي نظام سازي حقوقي با تاکيد بر حقوق خانواده در جمع حقوقدانان بسيجي سراسر کشور در قم در آبان 1392.

- سخنراني و پرسش و پاسخ با موضوع آمريکا و مستعمره‌اي به نام حقوق بشر در مرکز پژوهش‌هاي آستان قدس رضوي"عليه‌السلام" در آبان 1392.

- سخنراني و پرسش و پاسخ با موضوع نسبت‌سنجي حقوق خانواده در اسلام و غرب در همايش علم و دين در آذر 1392.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در کرسي نظريه‌پردازي نقد مباني قانون مجازات اسلامي در دانشگاه امام صادق"عليه‌السلام" در آذر 1392.

- سخنراني و پرسش و پاسخ در همايش يك‌روزه‌ي ولايت فقيه (مباني، دلايل، شبهات و شخصيت‌شناسي) در دانشگاه شهيد بهشتي(ره) در آذر 1392.

- مناظره با آقاي دکتر صادق زيباكلامبا موضوع "رابطه با آمريکا" در جمع دانشجويان در سازمان بسيج دانشجويي در دي 1392.

- سخنراني و پرسش و پاسخ با موضوع بررسي تطبيقي جايگاه مردم در حکومت ديني و غيرديني در مرکز پژوهش‌هاي آستان قدس رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1392.

- پرسش و پاسخ در مورد حكومت ديني در مدرسه‌ي پريزاد حرم مطهر رضوي"عليه‌السلام" در بهمن 1392.

 

 

 

 

"و ما توفيقي الا بالله عليه توکلت و اليه انيب"           

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین